| Home | Intranet | E-Learning | Assessment | Contact |

Competenties

Assessment > Competenties

Evaluatie van competentieontwikkelend leren is geen eenvoudige taak. We moeten immers een oordeel kunnen vellen over de verschillende competenties afzonderlijk. De competentiemeter heeft volgende kenmerken:

  • Leerlingen kunnen vooraf de beoordelingscriteria bekijken.
  • Leerkrachten beoordelen op basis van vooraf vastgelegde criteria en moeten geen punten geven.
  • Er is een snelle en eenvoudige verwerking van de evaluatie van de leerkracht.
  • De score en koppeling met de competenties en doelen gebeurt automatisch.
  • Leerkracht en leerling krijgt een overzicht van de feedback, scores per opdracht en per competentie.
  • Er is een grafische voorstelling van de evaluatie per competentie of per doel.
  • De competentiemeter kan gebruikt worden door verschillende leerkrachten samen en is ook schooljlaaroverstijgend.
  • Ook zelf- en peerevaluatie zijn mogelijk.

Meer info op http://www.competentiemeter.be

Aimit

Kris Mostrey