| Home | Intranet | E-Learning | Assessment | Contact |

Een intranet voor de secundaire school.

Intranet > een intranet voor de secundaire school.

Een intranet in het secundair onderwijs is al goed ingeburgerd. Vaak gebruiken de scholen hiervoor een digitale leeromgeving waar ze een jaarlijkse vergoeding per leerling moeten voor betalen. Met een intranet op maat heb je niet alleen een eenmalige kostprijs, maar kun je ook zelf de mogelijkheden van je intranet bepalen. Enkele voorbeelden:

  • Communicatie met het personeel.
  • Opmaken van de schoolkalender.
  • Verstrekken van info.
  • Archivering van verslagen en documenten.
  • Bijhouden van een leerlingenvolgsysteem.
  • Opmaken van stagecontracten.
  • Aanvraag van navorming.
  • Bestelling van producten.
  • ...

Wij maken ook een intranet op maat voor:

Aimit

Kris Mostrey