| Home | Intranet | E-Learning | Assessment | Contact |

Attitudes

Assessment > Attitudes

De evaluatie van attitudes is een groepsgebeuren. De leerkracht verwacht van deze evaluatie een wijziging in de houding van de leerling. Dit zijn de kernpunten van het beoordelingssysteem:

  • De leerkracht beoordeelt de attitudegedragingen van de leerlingen.
  • Dit gebeurt op basis van een observatieschema.
  • We beoordelen niet op basis van punten of letters.
  • De leerling krijgt werkpunten wanneer negatieve attitudegedragingen vaak voorkomen.
  • De leerkrachtengroep krijgt een duidelijk overzicht van de gekozen attitudegedragingen.
  • Ook de leerling krijgt een duidelijk overzicht van de attitudegedragingen per vak.

De attitudebeoordeling resulteert in een overzichtelijk attituderapport.

Zie ook: Vaardigheden evalueren

Aimit

Kris Mostrey