| Home | Intranet | E-Learning | Assessment | Contact |

Vaardigheden

Assessment > Vaardigheden

Het beoordelen van een praktijkles is geen gemakkelijke taak. Wie kan achteraf snel uitleggen waarom de ene leerling een 7 kreeg en de andere een 8?

Aan de hand van een beoordelingsschema vult de leerkracht op een snelle en overzichtelijke manier het evaluatieformulier in. Zo bepaalt het programma de score die de leerling behaalde. De leerling krijgt naast de score ook een gedetailleerde verantwoording van dit cijfer.

De leerkracht krijgt een overzicht:

  • Per leerling in detail
  • Scores per klas
  • Scores over een bepaalde periode

Deze overzichten zijn met één klik te exporteren naar Microsoft Excel.

Zie ook: Attitudes evalueren

Aimit

© Kris Mostrey